Di Ció, A. (2022) «Joseph Ratzinger. Su perspectiva teológic»a, Studium. Filosofía y Teología, 25(50), pp. 169-170. doi: 10.53439/stdfyt50.25.2022.169-170.