Prieto, L. (2023). La pertenencia del amor a la vida intelectual. Studium. FilosofĂ­a Y TeologĂ­a, 26(51), 163-176. https://doi.org/10.53439/stdfyt51.26.2023.163-176